Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής